Menu Zamknij
Buduję pewność siebie w dążeniu do wytyczonego celu.

Na sesjach coachingowych towarzyszę w różnych momentach życia,
wspieram Cię w drodze do realizowania siebie,
abyś miał poczucie szczęścia,
wewnętrznego spełnienia i osobisty sukces.

Specjalizuję się w pracy z ludźmi realizującymi się zawodowo, chcącymi osiągać sukces, który niestety okupiony jest nadmiarem pracy, brakiem odpoczynku i czasu na własne pasje oraz ograniczone kontakty z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi.

Zapraszam do siebie na konsultacje jeśli:

nie wiesz, którą ścieżkę obrać w życiu prywatnym lub zawodowym
szukasz własnej misji w życiu
chcesz coś zmienić, a nie wiesz co i jak
dążysz do osiągania własnych celów
masz dużo pomysłów i nie wiesz, który wybrać
potrzebujesz więcej motywacji do działania
rozwijasz swoje asertywne zachowania
potrzebujesz zmierzyć się z blokadami i przekonaniami
chcesz wykorzystać swój potencjał
pragniesz właściwie zarządzać swoim czasem i priorytetami
dążysz do poczucia szczęścia i spełnienia

Sesja diagnostyczna - 150 zł

Oferty:

3-sesyjny proces - "Jak zbudować pewność siebie

Brak pewności siebie blokuje nasze działania w różnych obszarach zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych, wpływa na nasze decyzje, obniża jakość kontaktów z partnerem, znajomymi, szefem, współpracownikami.

Jeśli brakuje Ci wiary we własne siły, boisz się, na przykład, wypowiadać publicznie własne zdanie albo uciekasz przed ciekawymi propozycjami w obawie, że nie dasz sobie rady, to najprawdopodobniej borykasz się z niską pewnością siebie.

Pewność siebie pozwala nam realizować swoje cele, żyć w zgodzie ze sobą, co powoduje, że czujemy się z lepiej sami z sobą, wraca wiara we własne możliwości, a to podnosi nasze poczucie wartości.  Działa to jak  samonapędzające się koło -im więcej masz wpływu na własne życie,  tym bardziej jesteś z siebie zadowolony.  Koło to, niestety, może się obracać w odwrotnym kierunku. Kiedy zaczynasz się wycofywać, reagujesz ulegle lub agresywnie, włączasz negatywną samoocenę pewność siebie maleje. Dobra wiadomość jest taka, że dzięki zmianie sposobu myślenia, a co za tym idzie reagowania można mieć   wpływ na poziom własnej pewności siebie.

Jeśli potrzebujesz wzmocnić swoją pewność siebie i chcesz zobaczyć od czego zacząć, zapraszam Cię na bezpłatną sesję diagnostyczną.

Program:

Sesja diagnostycznabezpłatna

W trakcie tej sesji dowiesz się na czym polega praca ze mną, w jakich obszarach możesz się rozwijać oraz co możesz zyskać.  Jest ona niezobowiązującym spotkaniem, po którym zdecydujesz, czy chcesz kontynuować pracę  w obszarze wzmacniana pewności siebie. To pełnowartościowa sesja coachingowa, która jest jednocześnie  wprowadzeniem do 3-etapowego procesu w obszarze poczucia własnej wartości i budowania pewności siebie.  W trakcie spotkania sprawdzimy, co masz do pokonania w drodze do budowania pewności siebie oraz jakie umiejętności należy rozwinąć, by stało się to możliwe.

Czas ok 60 min. Możliwość spotkań on-line lub telefonicznie.

Sesja 1

Budowanie dobrego poczucia pewności siebie

Sabotujące nas myśli na swój temat hamują nasze działania, dlatego kluczowym w rozwoju osobistym jest praca nad kształtowaniem zdrowego obrazu samego siebie. Na tym spotkaniu będziemy przyglądać się Twoim zachowaniom i reakcjom w codziennych sytuacjach. Zwrócimy szczególną uwagę na to, w jaki sposób o sobie myślisz, sprawdzimy, które przekonania są dla Ciebie wspierające, a które ograniczające.  Będziemy pracować zarówno nad  wzmacnianiem wartościowych dla Ciebie przekonań, jak i nad zmianą negatywnego sposobu myślenia.

Sesja 2

Rozwijanie dobrego poczucia własnej wartości

Nieadekwatna i niska samoocena może wynikać z niedostatecznego samopoznania, braku wglądu w siebie,  niedoceniania własnych zalet, dlatego na tym spotkaniu przyjrzymy się Twoim mocnym i słabym stronom. Sprawdzimy, jak możesz wykorzystywać w większe liczbie sytuacji tę pewność siebie, którą już masz. Dla równowagi przyjrzymy się również Twoim ciemnym stronom, ponieważ ważna jest również świadomość naszych ograniczeń. Poprzez wnikliwą autoanalizę będziemy pracować nad samooceną, wykorzystując ćwiczenia i narzędzia coachingowe.

Sesja 3

Wzmacnianie poczucia pewności siebie

Będziesz mógł przyjrzeć się konkretnym przykładom ze swojego życia, czy to w kontaktach towarzyskich czy to na polu zawodowym. Na bazie własnych doświadczeń wypracujemy nowy sposób reagowania, który będzie zgodny z Twoim system wartości, a tym samym wzmacniający Cię.  Praca zostanie wzbogacona o praktyczne ćwiczenia sytuacyjne, efektem których będzie zmiana reagowania, a co za tym idzie zachowania.

Każde spotkanie trwa ok. 1.5 h. Terminy ustalamy indywidualnie. Cena 620 zł

 

3-sesyjny proces „Zaplanuj swoje życie” – poznanie właściwych i niewłaściwych schematów działania, praca nad efektywnym planowaniem, wyznaczaniem celów i priorytetów oraz wdrożeniem ich w codzienne czynności.

  • przegląd własnych wizji i dążeń
  • osadzenie w rzeczywistości
  • planowanie poszczególnych kroków w celu wdrożeniem ich w codzienne działanie

Każda sesja trwa ok. 60 - 90 min.

Sesja 1

Na tym spotkaniu bierzemy pod lupę wszystkie nasze pomysły, wizje oraz marzenia. Sprawdzamy na ile są one spójne z tym, czego tak naprawdę chcemy i do czego dążymy. Ustalenie priorytetów.

Sesja 2

Sprawdzanie rzeczywistości, co działa, a co wymaga zmiany. Dopasowywanie celów do realnych możliwości. Poszukiwanie i określanie najlepszych rozwiązań. Tutaj może pojawić się praca nad przekonaniami lub nawykowym działaniem. Podjęcie pierwszych działań.

Sesja 3

Rozpisanie konkretnych zadań, czasu realizacji.  Określenie strategii działań zapobiegawczych. Badanie motywacji.

Cena pakietu: 620 zł

Sesja dodatkowo w pakiecie premium

Sprawdzenie na ile plan funkcjonuje prawidłowo i co jeszcze można zrobić, by osiągniecie celu przyniosło zamierzony efekt. Sprawdzanie wskaźników wyprzedających i podążających w celu zmierzenia aktywności działań.  Wygenerowanie czynników motywujących, które wpłyną na długo planowe realizowanie ustalonego planu działania
Cena w pakiecie premium: 790 zł

 

4-sesyjny proces – „Asertywność w działaniu” – praca nad właściwym reagowaniem, wysyłaniem komunikatów zgodnych z własnymi potrzebami oraz wzmocnienie przekazu poprzez podbudowanie go autentycznością i pewnością siebie.

  • Sprawdzanie przekonań, własnego sposoby reagowania w danych sytuacjach
  • Opracowywanie asertywnych postaw zgodnych z naszym systemem wartości
  • Opracowanie gotowych zestawów asertywnych postaw, które potrzebne są w konkretnym środowisku i sytuacjach
  • Sprawdzanie co działa, praca nad wzmocnieniem komunikatu i pewnością siebie

Sesja 1

Przyglądanie się  własnemu zachowaniu, sposobom  reagowania, wyrażania siebie. Badanie źródeł, ograniczających przekonań. Na bazie własnych przypadków sprawdzanie, gdzie i kiedy stykamy się z nieasertywnym zachowaniem.

Sesja 2

Sprawdzanie jak własne zachowanie, reakcje wpływają na nas i otoczenie. Badanie własnych  potrzeb oraz szukanie sposobu na zaspokojenie ich w życiu w sposób asertywny. Przyglądanie się swojemu wewnętrznemu monologowi. Poznanie asertywnych narzędzi.

Sesja 3

Rozwinięcie umiejętności asertywnego odmawiania i stawiania granic. Analiza przypadków. Wypracowanie indywidualnego planu działania w różnych obszarach funkcjonowania.

Sesja 4

Sprawdzanie efektów naszego nowego stylu zachowania, dopasowywanie form działania do rzeczywistości. Praca nad pewnością siebie, umocnienie asertywnej postawy poprzez umiejętne wypowiadanie swojego zdania

Cena pakietu: 890zł

Premium: 2 spotkania na których ćwiczymy asertywne zachowania w praktyce.

Cena pakietu premium: 1120 zł

 

3-sesyjny proces "Od wizji do działania" -

Pakiet ten polecam, gdy masz mnóstwo pomysłów i nie wiesz, który wybrać. W trakcie spotkań badamy możliwości, wybieramy właściwą ścieżkę, pracujemy nad określaniem celu, by ostatecznie utworzyć najlepszą dla Ciebie strategię działania.

Sesja 1

Sprawdzanie co jest ważne i do czego dążysz, jakimi wartościami się kierujesz i jakie kryteria wyboru celu i wizji bierzesz pod uwagę. Wytyczanie kierunku działania, zgodnego z naszym systemem wartości i osobistymi preferencjami.

Sesja 2

Badanie rzeczywistości, własnych zasobów, sprawdzanie co już funkcjonuje, a co należy poprawić. Sprawdzanie zysków i strat oraz ewentualnych przeszkód, by w efekcie zdefiniować racjonalistyczny cel ku własnej wizji. Wybór właściwych metod działania, w oparciu o wskaźnikach.

Sesja 3

Wyznaczanie konkretnych kroków, właściwych rozwiązań, terminów.  Doprecyzowanie mierników. Określanie strategii na przyszłość oraz badanie efektywności.

Cena pakietu 620 zł

Sesja dodatkowo w pakiecie premium.

Przegląd wdrożonych działań. Modyfikowanie i udoskonalenie kolejnych kroków na bazie analizy sytuacji. Wzmocnienie motywacji.

Cena pakietu premium - 790 zł

4-sesyjny proces "Konsekwentne działanie" - rozpocząłeś zmianę, ale brak Ci wytrwałości i motywacji. W trakcie spotkań przyglądamy się rzeczywistości, co działa, a co nie, skąd wynika opór w działaniu i jak go pokonać. Na koniec układamy realny plan działania, abyś konsekwentnie realizował wytyczone cele.

Sesja 1

Sprawdzanie rzeczywistości, granic strefy komfortu, przyglądanie sie własnym przekonaniom, ograniczeniom oraz zasobom. Analiza dotychczasowych działań.

Sesja 2

Wypracowanie i wybór najlepszych rozwiązań w oparciu o dotychczasową analizę wcześniejsze zmiany. Wyznaczenie terminów konkretnym zadaniom.

Sesja 3

Sprawdzanie wników działań. Wdrożenie nowych rozwiązań i podtrzyamnie tych juz funkcjonujących.

Sesja 4

Zapobieganie kryzysom i podtrzymanie motywacji.

Cena pakietu: 820 zł

6-sesyjny procesPraca z niewłaściwymi nawykami – rozpoznanie źródeł nawyku, ustalenie celu i programu działania oraz praca nad ich efektywną zmianą.
1400 zł

5-sesyjny proces "Moja misja" - szukasz sensu, misji, właściwego miejsca dla siebie, nie jesteś pewny, która droga jest najlepsza. Na spotkaniu znajdujemy właściwe odpowiedzi, by móc przystąpić do działania zgodnie z własnymi wartościami i potrzebami"
1200 zł

4-miesięczny program "Mój wewnętrzny balans" skupiony na osiąganiu większego spokoju i równowagi.

Program ten skierowany jest do osób, które nie czują satysfakcji z otaczającej jej rzeczywistości, co może się objawiać spadkiem energii, niezadowoleniem, czy też przygnębieniem. Taki stan może wynikać z niesatysfakcjonującej  pracy, relacji, czy też braku akceptacji siebie. Skorzystają na min osoby, które czują potrzebę zmiany, choć może nie do końca wiedzą , co to konkretnie ma oznaczać i czego dotyczyć. Program obejmuje 7 sesji w trakcie których pracujemy nad Twoją rzeczywistością,  po to by w konsekwencji podnieść jakość Twojego życia , czerpać radość  z otaczającej nas rzeczywistości oraz z bycia ze sobą i w kontakcie z innymi. Poczucie satysfakcji z pracy i życia zawodowego

Celem sesji będzie stworzeniu życia na własnych zasadach, w poczuciu satysfakcji z siebie, relacji, pracy

Cena pakietu: 1600 zł

6-miesięczne wsparcie coachingowe

oparte na pracy na osobistych celach, wizjach, zasobach. W trakcie procesu towarzyszenie w podejmowaniu decyzji oraz działaniu w skutecznym osiągnięciu osobistego sukcesu.
2310 zł

Możliwość stworzenia osobistego planu sesji coachingowych.

W razie braku satysfakcji ze wspólnej pracy – zwrot kosztów

Zadzwoń, napisz, wybierzemy najlepiej dopasowaną ścieżkę rozwoju dla Ciebie!
Zapraszam na coaching indywidualny lub grupowy.