Co to jest życiowa misja

Misja życiowa często kojarzona jest z wolontariuszami pomagającymi słabszym, chorym i cierpiącymi, również z żołnierzami na terenach objętych wojnami, a także z ekspedycjami w kosmos. 

I to faktycznie może być coś równie dużego, ale też może dotyczyć o wiele mniejszych rozmiarów, o czym przeczytasz za chwilę.
Misja to powołanie, to pragnienie innego bardziej pełnego życia, to coś do czego chcemy dążyć, co chcemy eksplorować. Misja to poczucie sensu. Świadomość, ze wszystko służy czemuś i komuś.  Wierzę, że sens życia  jest w dawaniu i braniu, we współpracy. To pozwala się czuć częścią większej wspólnoty. Misja życiowa to też zdolność do wyrzeczeń i poświęceń, żeby realizować kierunek, który ona wskazuje.

Słowo MISJA brzmi dla niektórych górnolotnie. I dobrze, bo w tym słowie kryje się coś ważnego, jeśli nie najważniejszego.

Misja życiowa to …

odpowiedź na pytania, jakie człowiek od zawsze stawia  przed samym sobą:

  •  Po co ja tu jestem?
  • Jaki to ma sens?

Po co określamy swoją misję życiową?

Odpowiedź na powyższe pytanie to określenie sensu swojego bycia tu i teraz. Znając swoją misję, znasz siebie, znasz swoje potrzeby, a przede wszystkim znasz wyznawane przez  siebie wartości. A ta wiedza pozwoli Ci nadać kierunek swoim bliższym i dalszym działaniom.  

Z racji tego, że żyjemy w społeczeństwie misja najczęściej związana jest z innymi. Może ona mieć zasięg globalny, jak na przykład działalność Janiny Ochojskiej i jej wieloletnia służba na rzecz drugiego człowiek: Janina_Ochojska_misja

Czy też polskiego podróżnika i filozofa Marka Kamińskiego, który założył fundację, pomagając ludziom pokonywać bariery i realizować marzenia: Marek_Kamiński_misja

Misja może mieć też zasięg lokalny. Tu posłużę się przykładem założyciela Teatru Kamienica Emilianem Kamińskim, którego misją jest dzielić się i pomagać: Emilian_Kamiński_misja

Misja osobista może mieć mniejszy zasięg, obejmować jedynie naszą rodzinę i brzmieć: „chcę zapewnić bezpieczeństwo moim najbliższym” lub „chcę wychować zdrowe, szczęśliwe dzieci” czy też może dotyczyć tylko nas samych na przykład: „chcę mieć prostsze życie”.

Treść misji ma być zrozumiała dla nas samych, ma nas motywować i wnosić to COŚ do naszego życia. Warto jednak dokładnie sprawdzić, co kryje się pod słowami swojej misji, czego ona dotyczy, kogo, jakich konkretnie obszarów, a także z jakich wartości wynika i jaki nadaje kierunek.

Dobrze jeśli misja życiowa dotyka wielu obszarów, takich jak praca, rodzina, otoczenie. Po jej zapisaniu mogłaby brzmieć: „moją misją jest budowanie zdrowych relacji z sobą i innymi, dbanie o własny rozwój i ludzi mnie otaczających. Chcę pozostawić po sobie dzieło, które przysłuży się kolejnym pokoleniom„.

Przy określaniu swojej osobistej misji życiowej nie ma znaczenia ani płeć, ani wiek, ani wykształcenie czy wiedza. Najważniejsze jest to dokąd chcesz iść, kimś się stać i jak się czuć.

Kiedy już określisz swoją misję życiową:

  • wiesz, w którym kierunku pójść
  •  jaką decyzje podjąć
  •  co wybrać, a co odrzucić
  •  pewniej stawiasz własne granice
  • masz więcej energii i wewnętrznej motywacji

Czy można żyć bez misji?

Tak, ale … warto ją mieć. Znając i kierując się swoimi celami, wartościami, misją Twoje życie nabiera harmonii, staje się pełniejsze. 

Gdy już odkryjesz swoją misję życiową…

dobrze ją spisać jako deklarację. Kolejnym krokiem jest stworzenie wizji i planu działania. Wyznacz cel i strategie kolejnych kroków. Następnie sprawdź jak, kiedy oraz kto Ci w tym pomoże. I teraz z całym dobrodziejstwem swoich mocnych stron, talentów oraz doświadczeń realizujesz swoją życiową misję.

Jeśli chcesz odkryć swoją misję, to w artykule: Jak odkryć swoją misję znajdziesz praktyczne wskazówki. W razie jakichkolwiek pytań w kwestii odkrywania swojej misji jestem do dyspozycji: kontakt

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Shopping Cart
Ta strona korzysta z plików cookie, korzystając z niej zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji.