Dla kogo jest coaching

Początek procesu coachingowego, kórego zapowiedzią jest.napis life coach ułożony z kostek do grania. Napis ułożony jest dwupoziomowo.

Początek procesu coachingowego może być stresujący, NIe jesteśmy pewni, czego się spodziewać, jak się przygotować i czy w ogóle coaching jest dla mnie.  DLa kogo jest coaching?
Dziś odpowiem na najczęstsze pytania, które zadają mi moi klienci zanim zaczną współpracę ze mną. Oto 12 najczęściej zadawanych pytań przed procesem coachingowym

Dla kogo jest coaching? Czy mój temat nadaje się na coaching?

Rozpoczęcie procesu coachingowego często wiąże się z licznymi pytaniami i wątpliwościami, zwłaszcza gdy zastanawiamy się, czy coaching jest odpowiednią ścieżką dla nas. W mojej praktyce spotykam się z kobietami stojącymi przed różnorodnymi wyzwaniami życiowymi.
Niektóre z nich:

  • poszukują nowego kierunku dla siebie,
  • inne pragną znaleźć pracę, która odpowiada ich wartościom i talentom,
  • a jeszcze inne chcą przezwyciężyć ograniczające je przekonania.

Coaching jest skierowany do każdej osoby, która pragnie wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu, osiągnąć wyznaczone cele oraz rozwijać swoje umiejętności. Może to dotyczyć pracy nad zwiększeniem efektywności osobistej, lepszą organizacją czasu, czy też efektywniejszym wykorzystaniem swoich mocnych stron.. Podczas sesji coachingowych skupiamy się również na:

  • wzmacnianiu pewności siebie,
  • odnajdywaniu lub utrzymaniu motywacji,
  • radzeniu sobie z emocjami
  • zwiększaniu wewnętrznej energii.
  • podejmowaniiu decyzji.

Coaching może okazać się pomocny w wielu sferach życia, takich jak kariera, relacje, finanse czy rozwój osobisty.Ważne jest, aby na samym początku dokładnie omówić swoje wyzwania i trudności. W mojej praktyce pierwszy krok stanowi bezpłatna konsultacja, trwająca około 20 minut, podczas której możemy wspólnie zastanowić się nad Twoimi potrzebami i tym, jak coaching może Ci w nich pomóc.
Bezpłatna konsultacja – Ewa Brzozowska Coaching

Początek procesu coachingowego – czy trzeba się przygotować do sesji coachingowej?


Początek procesu coachingowego nie wymaga specjalnych przygotowań przed sesją. Jako coach rozpoczynam od zadawania otwartych pytań, aby wspólnie określić cele i oczekiwania wobec coachingu. Warto jednak, wcześniej zastanowić się, co chciałabyś dzięki coachingowi osiągnąć.
Kluczowe jest natomiast zadbanie o odpowiednią przestrzeń na czas sesji. Powinno to być miejsce, w którym czujesz się komfortowo, bezpiecznie i nie będziesz się rozpraszać. Pozwoli to w pełni skupić się na procesie coachingowym.

Czy rozwiąże Pani mój problem? 


JJako coach, moim priorytetem jest wspieranie w odkrywaniu rozwiązań i osiąganiu wyznaczonych celów. Podczas sesji wspólnie analizujemy sytuację, identyfikujemy kluczowe aspekty, ustalamy konkretne kroki oraz opracowujemy plan działania. Jednak to nie ja jestem architektem życia osoby, która się do mnie zwraca. Każdy z nas jest odpowiedzialny za własne wybory i rozwój osobisty. Moja rola polega na pomocy w określeniu celów i efektywnym prowadzeniu przez proces ich realizacji, wykorzystując narzędzia coachingowe, moje doświadczenie i wiedzę. Oferuję odmenną perspektywę i alternatywne sposoby myślenia, które mogą odsłonić nowe możliwości. Ostatecznie to klient ma siłę do podejmowania decyzji i wprowadzania zmian w swoim życiu, a ja jestem tutaj, aby oferować wsparcie na tej ścieżce transformacji.

Czy coach będzie w stanie pomóc mi zidentyfikować i pokonać blokady, które mnie hamują?


Absolutnie, coach może być Twoim przewodnikiem w procesie identyfikacji i przezwyciężania osobistych blokad, które ograniczają Twój rozwój. Wszyscy mamy pewne bariery, które mogą nas powstrzymywać od pełnego wyrażania własnych pomysłów, realizacji marzeń i potrzeb. Podczas sesji coachingowych wspólnie pracujemy nad odkryciem i eliminacją tych przeszkód, które stoją na drodze do osiągania Twoich celów.

Zanurzymy się w głębię Twoich emocji, przekonań i nawyków, aby zlokalizować źródła tych blokad i przekształcić je w siłę napędową, która będzie Ci służyć. Przygotuj się na serię wnikliwych pytań coachingowych i praktycznych ćwiczeń, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć siebie i odkryć Twoje możliwości.

Warto jednak mieć na uwadze, że proces ten wymaga czasu i zaangażowania. Niektóre z naszych przekonań były kształtowane przez lata. Zmiana wymaga cierpliwości i determinacji, ale z odpowiednim wsparciem, możesz dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu.

Czy coaching jest tylko dla ludzi biznesu?


To, co coaching może zaoferować, to przede wszystkim głębsze poznanie samej siebie, swoich potrzeb, a także poprawę samopoczucia. Jest to droga do wzmocnienia poczucia wpływu na własne życie i budowania pewności siebie. Coaching umożliwia skuteczne rozwiązywanie dylematów, które mogą hamować decyzje lub działania, a także odkrywanie nowych metod na osiąganie ważnych dla Ciebie celów.

Dzięki coachingowi możesz rozwijać umiejętności interpersonalne, które są kluczowe w efektywnej komunikacji i współpracy z innymi. Może on również zwiększyć Twoją motywację i produktywność, pomóc w radzeniu sobie ze stresem oraz adaptacji do zmian w środowisku pracy. Coaching to także szansa na odkrycie własnych talentów i pasji oraz na planowanie kariery zawodowej.

Co więcej, coaching może być cennym narzędziem w budowaniu i poprawie relacji z innymi, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Pomaga w budowaniu zaufania i szacunku do siebie i innych, a także w lepszym rozumieniu potrzeb i emocji otaczających nas osób.

Podsumowując, coaching jest dla każdego, kto ma ambicje i pragnie rozwoju. Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem, nauczycielem, artystą, rodzicem, czy sportowcem, coaching może okazać się dla Ciebie cennym wsparciem. Nie ma ograniczeń co do tego, kto może z niego skorzystać. To narzędzie, które pomaga nam rozwijać się i osiągać najlepszą wersję siebie, niezależnie od naszej indywidualnej ścieżki życiowej.

Jak często powinnam spotykać się z coachem?

 
To zależy od potrzeb i preferencji. Spotkania coachingowe mogą odbywać się raz w tygodniu lub dwa razy w miesiącu, w zależności od tempa pracy i procesu, którym się poddajemy. W trakcie procesu, na bieżąco ustalmy, jaka częstotliwość spotkań będzie najlepsza.

Początek procesu coachingowego zwykle wymaga częstszych spotkań.


Jeśli praca coachingowa dotyczy wyrobienia poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, spotkania mogą odbywać się co dwa tygodnie. Pozwala to obserwować postępy i dostosowywać strategie w dłuższej perspektywie. Innym przykładem, kiedy spotkania coachingowe mogą być rzadsze, jest praca nad długoterminowymi celami rozwojowymi, takimi jak zmiana kariery lub rozwój lidera. W takich przypadkach, po intensywnym początkowym okresie, sesje mogą odbywać się raz na miesiąc lub nawet rzadziej. Pozwala to na głębszą refleksję i daje czas na realizację założonych działań.

Budowanie nawyku wymaga częstszych spotkań. Regularne sesje pomagają utrzymać motywację i zaangażowanie w proces. Po za tym, częste spotkania umożliwiają bieżące dostosowywanie strategii i metod działania, co jest kluczowe w początkowych fazach wprowadzania zmian. Ponadto stały kontakt z coachem zapewnia wsparcie i przestrzeń do refleksji, co jest niezbędne dla utrwalenia nowych nawyków i zachowań.

Gdy pracujemy nad natychmiastowym wzrostem wydajności lub produktywności, wskazane są częstsze spotkania – nawet raz w tygodniu lub co kilka dni. Spotkania trwają wtedy zwykle krócej, około 30 minut, aby omówić postępy, wyzwania i kolejne kroki. Częstszy kontakt pomaga utrzymać motywację i tempo zmian.

Częstotliwość spotkań coachingowych należy dostosować do indywidualnych potrzeb i celów klienta. Ważna jest elastyczność, aby wspierać proces uczenia się i optymalizować wyniki.

Jak długo trwa proces coachingowy?


Czas trwania procesu coachingowego jest zmienny i zależy od wielu czynników. Czasami wystarczy kilka sesji, aby przełamać impas i zacząć działać. Kluczowe są indywidualne potrzeby i cele, które są przedmiotem naszej pracy. Ogólnie, proces coachingowy może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od skomplikowania i rozmiaru celów, które zamierzamy osiągnąć. Typowo, proces ten obejmuje okres od 3 do 6 miesięcy, chociaż może być on zarówno krótszy, jak i dłuższy, w zależności od specyfiki danej sytuacji. Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie o długość procesu coachingowego. Na początku tego procesu, już po pierwszej sesji, jestem zazwyczaj w stanie określić przybliżoną liczbę spotkań, które będą korzystne dla klienta.

Czy coaching jest lepszy od terapii?


?Stwierdzenie, że jedno podejście jest lepsze od drugiego, byłoby zbyt dużym uproszczeniem. Coaching i terapia różnią się celami, metodami oraz zakresem działania, jednak oba mogą przynieść pozytywne efekty. Oba są skuteczne i wybór między nimi powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami i preferencjami.

Coaching wyróżnia się szczególnym skupieniem na teraźniejszości i przyszłości, a jego głównym celem jest osiąganie wyznaczonych celów oraz rozwiązywanie bieżących problemów. W trakcie sesji coachingowych, coach wspiera klienta również w pracy nad emocjami, zachowaniami, potrzebami, a także w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie. Jest to podejście, które aktywizuje i motywuje do działania, skupiając się na tym, jak można efektywnie wpływać na swoje życie i środowisko.

Z kolei terapia często koncentruje się na przeszłości, pomagając zrozumieć i zaakceptować siebie oraz własną historię. Jest to proces, który może prowadzić do głębokich przemian wewnętrznych, rozwiązania długotrwałych konfliktów emocjonalnych i uzdrowienia psychicznego.

Podkreślenie zalet coachingu nie umniejsza wartości terapii. Coaching jest wyjątkowy w swojej zdolności do inspirowania i prowadzenia ludzi w kierunku realizacji ich aspiracji i marzeń, oferując konkretne narzędzia do osiągania sukcesów i pokonywania przeszkód. Jest to podejście, które zachęca do samodzielnego myślenia, odpowiedzialności za własne życie i aktywnego kształtowania przyszłości. Dla wielu osób coaching stanowi klucz do odkrycia własnego potencjału i osiągnięcia pełni szczęścia oraz satysfakcji zawodowej i osobistej.

Jakie metody wykorzystuję?


W mojej pracy jako coach, przykładam największą wagę do wspierania klientów w ich procesie rozwoju. Dostarczam im nie tylko narzędzia, ale również pomagam w doskonaleniu umiejętności niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów. Moim zadaniem jest również pomóc klientom uświadomić sobie, jakie mają priorytety i jak mogą skutecznie dążyć do ich realizacji.

W swojej metodologii stosuję szeroki wachlarz technik, które są skierowane na wywołanie trwałych zmian. Wśród nich znajdują się ćwiczenia wizualizacyjne, które pomagają w budowaniu konkretnych celów, techniki przyswajania zasobów, które wzmacniają wewnętrzne możliwości, oraz praca z aktywnymi strategiami i modelowaniem zachowań, co wspiera w kształtowaniu pożądanych nawyków.

Kluczowym elementem mojej pracy jest zadawanie pytań, które nie tylko skupiają uwagę na poszukiwaniu rozwiązań, ale również umożliwiają klientom znalezienie odpowiedzi, które są dla nich najbardziej adekwatne. Poprzez refleksję i introspekcję, wspieram klientów w głębszym zrozumieniu siebie, identyfikacji własnych celów i wartości, a także w odkrywaniu mocnych stron i obszarów wymagających rozwoju.

Czy mogę się spodziewać pracy domowej po sesjach coachingowych?

 
Zazwyczaj pod koniec każdej sesji wspólnie ustalamy zadania domowe, które mają na celu wspieranie dalszego rozwoju i efektywne dążenie do wyznaczonych celów. Chociaż ich wykonanie jest dobrowolne, to regularne angażowanie się w te zadania może znacząco przyspieszyć proces coachingowy i przyczynić się do osiągnięcia lepszych rezultatów. Sesje coachingowe są intensywne i owocne, jednak prawdziwa magia rozwoju często dokonuje się w działaniach podejmowanych pomiędzy nimi.

Jakie są koszty sesji coachingowych? 

Koszty sesji coachingowych są przejrzyste i dostępne na mojej stronie internetowej w zakładkach Cennik sesji – Ewa Brzozowska Coaching oraz w zakładce Sklep – Ewa Brzozowska Coaching . Zanim zdecydujesz się na coaching, serdecznie zapraszam na bezpłatną konsultację, podczas której będę mogła odpowiedzieć na Twoje pytania i wątpliwości. Spotkanie konsultacyjne pozwoli nam się lepiej poznać i zorientować, czy moje usługi coachingowe są tym, czego aktualnie potrzebujesz: Bezpłatna konsultacja – Ewa Brzozowska Coaching

Ceny sesji coachingowych mogą znacznie różnić się w zależności od doświadczenia i renomy coacha, specjalizacji oraz zakresu oferowanych usług. Na rynku można spotkać zarówno oferty jednorazowych sesji, jak i kompleksowych pakietów rozwojowych, które są wyceniane indywidualnie. Decydując się na współpracę, kluczowe jest, aby wybrać taką ofertę, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom.

Jak mogę sprawdzić Pani kwalifikacje?


Rozwój zawodowy coacha to proces ciągłego doskonalenia umiejętności i wiedzy potrzebnych do skutecznego prowadzenia sesji coachingowych. Zazwyczaj obejmuje on poszerzanie wiedzy na temat technik coachingowych, psychologii i metod pracy z klientem.

Aby sprawdzić kwalifikacje coacha, warto upewnić się, czy coach posiada certyfikat uznanej organizacji szkoleniowej lub akredytowanej przez międzynarodowe stowarzyszenia coachingowe, takie jak International Coach Federation (ICF) lub European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Warto też dowiedzieć się o doświadczenie w pracy z klientami oraz poprosić o referencje od zadowolonych klientów.
Jeśli chodzi o moje kwalifikacje, możesz je zobaczyć na stronie Certyfikaty – Ewa Brzozowska Coaching. Ukończyłam Studia Podyplomowe z Coachingu „Select your way”. Obecnie mam przeprowadzanych około 500 godzin indywidualnych sesji, prowadzę również warsztaty i szkolenia. Opinie klientów, z którymi przeprowadzałam procesy coachingowe znajdziesz na stronie Opinie – Ewa Brzozowska Coaching oraz na profilu Ewa Brzozowska – DobryCoach.pl

.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart
Ta strona korzysta z plików cookie, korzystając z niej zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji.